Skip to main content.
Diapulmon Dio-PP

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Az PannonPharma Kft internetes honlap felhasználásának feltételei és biztosítékai

PannonPharma Kft. felelősséggel vállalja, hogy a regisztráció során Ön által megadott adatokat a törvényi szabályozásnak megfelelően tartja és védi. Adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, harmadik személy számára nem szolgáltatja ki.
A honlap látogatásával és regisztrációjával Ön korlátozás nélkül tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a magyar jog szerint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, valamint a szerzői jogról szóló törvényi és egyéb szabályozásnak, valamint elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket. Ezeket a szabályokat a PannonPharma Kft. magára nézve is kötelezőnek tartja.
A honlap tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, az oldalak böngészésével egyidejűleg Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi és elfogadja a nyilatkozatban foglalt feltételeket. Ön a honlap látogatásával egyidejűleg egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára. Tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntesnek minősülő szolgáltatása.
A PannonPharma Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi és szerzői jogi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli.
A
PannonPharma Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a PannonPharma Kft. olyan alkalmazottjai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
A PannonPharma Kft. az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.
Az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.
Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje adatai törlését, amit a PannonPharma Kft. a honlapon található info@pannonpharma.hu email címen tehet meg.
A PannonPharma Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e- mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

A szerzői jogra és a látogatói közlésekre vonatkozó kitételek

 

A honlapon található valamennyi információra- ide értve az oldal általános megjelenésére és hangulatára vonatkozó információkat is - a szerzői jogok a PannonPharma Kft.-t illetik meg.
Ön a PannonPharma Kft. honlapjáról kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg bármely formában információt. Az ilyen módon felhasznált oldalakon továbbra is kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalásokat.
A honlapon található védjegyekre, vagyoni értékű jogokra, termékekre vonatkozó információk - a linkeken keresztül elérhető információkat is ide értve -semmilyen módon nem használhatóak fel.
A honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek a társaság tulajdonai, azokkal kapcsolatos minden jogot fenntartunk és üzleti céllal senki nem használhatja fel.Ön ezennel egyetértően elfogadja és tudomásul veszi, hogy a PannonPharma Kft. portáljára küldött valamennyi közlést társaságunk nem bizalmas - kivéve a személyes regisztrációs adatokat - és vagyoni értékkel nem bíró információként kezeli.
Amit Ön honlapunkra küld a PannonPharma Kft. tulajdonába kerül ellenérték fizetése nélkül, melyet a társaság szabadon, korlátozás nélkül bármely célra felhasználhat, közzé tehet.
Az Ön információit nem vagyunk kötelesek megőrizni, és arra válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.

Felelősség korlátozása, kizárása

A PannonPharma Kft. honlapját látogatók, szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy 
- a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi;
- a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a kft-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli;
- a PannonPharma Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül egyes, vagy összes szolgáltatását megváltoztassa, megszüntesse;
- a honlap más honlaphoz is kapcsolódhat, melyek használhatóságát a szerkesztők folyamatosan ellenőrzik, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért felelősséget a kft nem vállal.
A fő oldalunkra mutató linkek kivételével - tiltunk bármilyen link elhelyezését előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

 

 

 

 

Frissítve: 2014.febr.24 14:07:03