Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/pannon/www.pannonpharma.hu/index.php(1) : eval()'d code:1) in /var/www/pannon/www.pannonpharma.hu/include.php on line 234

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/pannon/www.pannonpharma.hu/index.php(1) : eval()'d code:1) in /var/www/pannon/www.pannonpharma.hu/index.php on line 340
Printing Adatvédelem

Adatvédelem

A PannonPharma Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, az alábbi hatályos jogszabályok előírásaival összhangban kezeli:

A PannonPharma Kft. által kezelt személyes adatok minden esetben megfelelnek az alábbi követelményeknek:

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak:

Személyes adat: A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés: Eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.¹

¹ A tartalom és minden adat tárolása egyetlen sql adatbázisban történik, a felhasználói adatok önálló adattáblában helyezkednek el, törlésük szabványos sql delete paranccsal történik. A törlés csak az aktív adatbázisra vonatkozik, az archiváló eszközökön (CD, DVD,NAS) tárolt rendszeres korábbi mentésekre értelemszerűen  (a GMP előírásoknak megfelelően) nem.